Linda Lundin

Jag har ett stort intresse för affärsrelaterade frågeställningar och drivs av att hjälpa företag att göra bättre och säkrare affärer. I min verksamhet arbetar jag som rådgivare åt både större och mindre företag inom bl.a. teknik och tillverkningsindustrin med fokus på affärsavtal av olika slag. Jag är specialiserad på kommersiell tvistelösning och har uppdrag som ombud för företag och myndigheter i domstol och skiljeförfaranden. Jag har även uppdrag som skiljedomare.

Erfarenhet

Advokat och grundare
Valdia Advokatbyrå
2014 –

Advokat
Mannheimer Swartling Advokatbyrå
2005–2014

Secondment
Mannheimer Swartling, Hong Kong
2011–2012

Bolagsjurist – secondment
Höganäskoncernen
2010–2011

Fiskalstjänstgöring
Göta hovrätt
2004

Tingstjänstgöring
Kalmar tingsrätt
2002–2004

Övrigt

Specialutbildning:
Skiljedomarutbildningen 2019 arrangerad av Swedish Arbitration Association (SAA) och Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC)

Medlemskap:
Sveriges Advokatsamfund, 2009 
Swedish Arbitration Association (SAA)
Skiljedomsföreningen för Södra Sverige
Dansk forening for Voldgift

Styrelseuppdrag:
Sveriges Advokatsamfund, Södra Avdelningen, 2018 –
SydGrönt Ekonomisk förening med dotterbolag, 2018 –

 

 

Kontakt

Mobil: +46 709 839 410
E-mail: linda.lundin@valdia.se

View Linda Lundins profile on LinkedIn