Malin Håkansson

Jag har specialistkunskap inom entreprenadrätt, offentlig upphandling och energirätt. Att jag fördjupat sig i just dessa specialområden beror i mångt och mycket på mitt stora samhällsintresse och framförallt på mitt intresse av infrastruktur, energi och industri. Sedan många år hjälper jag företag och myndigheter som är verksamma inom dessa områden med deras juridiska frågor kring exempelvis avtal, upphandlingar, fastigheter och regulatoriska frågor.

Erfarenhet

Advokat och grundare
Valdia Advokatbyrå
2014 –

Advokat
Mannheimer Swartling Advokatbyrå
2001–2014

Bolagsjurist – secondment
Faiveley Transport
2003–2004

Tingstjänstgöring
Helsingborgs tingsrätt
1999–2001Övrigt

Medlem i bl.a. Sveriges Advokatsamfund, 2005, och Samhällsbyggarna.

Kontakt

Mobil: +46 709 839 419
E-mail: malin.hakansson@valdia.se

View Malin Håkanssons profile on LinkedIn.